1 Ekim 2016 Cumartesi

Necmi Asfuroğlu Anadolu Lisesi 2016 Erasmus+ KA219 Let The Science Discover Us ProjesiNecmi Asfuroğlu Anadolu Lisesi Erasmus+ 2016 Let The Science Discover Us Projesi

HATAY- Defne Necmi Asfuroğlu Anadolu Lisesi olarak 2016 yılı Erasmus Ana Eylem 2 (KA2) Okul Eğitimi Stratejik Ortaklıklar kapsamında Türkiye Ulusal Ajansına sunulan proje başvurumuz kabul edilmiştir. Let The Science Discover Us isimli projemiz 2016-2018 yıllarını kapsamaktadır.


Projenin Tanımı:

Okulumuzun koordinatörlüğünde gerçekleştirilecek olan projede toplam 5 ortak ülke bulunmaktadır. Bunlar Türkiye, İspanya, İtalya, Çek Cumhuriyeti ve Macaristan’dır. Fen bilimleri(Fizik, Kimya, Biyoloji, Bilişim) alanında eğitim veren bu okulların ortak amacı meraklı, sorgulayan, bilime ve dünyadaki doğal olaylara ilgili bireyler yetiştirmektedir. Proje fikri bu amaç doğrultusunda ortaya çıkmıştır.

Projenin Amaçları:
· Öğrenci ve velilerin fen okuryazarlığı oranının arttırılması
· Öğrencilerin bilim ve teknolojiye olan ilgi ve merakının arttırılması
· Öğrencilerin okul dışındaki faaliyetlerine fen bilimlerinin katabilmeyi
· Öğretmenlerimizin “yaparak öğrenme” yöntemine dayalı laboratuvar tabanlı öğretim modelini tercih etmesi
· Deney-gözleme dayanan yapılandırmacı yaklaşımı derslerinde kullanmaları
· Grup çalışması metoduyla öğrencilerin işbirliğine dayanan etkinliklere katılmaları
· Laboratuvar ve sınıflarda etkileşimli tahta aracılığıyla simülasyon ve animasyonların kullanılması
· Akademik başarının(YGS-LYS) yükseltilmesi
· Öğrencilerin üniversite bölüm seçimlerinde Fen bilimleri alanına yönelmelerinin sağlanması

Proje kapsamında ulusötesi açılış toplantısı 29/11/2016- 04/12/2016 tarihleri arasında Barcelona'da gerçekleştirilecektir. Bu toplantıya okulumuzundan dört öğretmen katılacaktır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder